Väveriet

hokerum_fastigheter-farg - kopia - kopia.jpg

I Kvarter Väveriet utvecklar vi de gamla industrifastigheterna i Centrala Ulricehamn för att ge plats åt nya verksamheter och hyresgäster. Vi vill bevara känslan av Ulricehamn som en gammal industristad när vi renoverar och bygger om lokalerna. Här finns stora möjligheter att påverka utformningen av lokalerna från början. Ett planprogram har antagits för kvarteret och nu påbörjas arbetet med den nya detaljplanen. Den beräknas vara färdig under 2019.

 

VISION & VOLYMSTUDIE

En första skiss och volymstudie för att starta igång processen med att utveckla Kvarter Väveriet. En ny detaljplan för området
beräknas tas fram under 2018-2019, men arbetet fortsätter redan nu med att utveckla, förbättra och förfina det framtida Väveriet!

Eller kontakta Hökerum Fastigheter på tel: 0321-278 40

 

Följ processen på Facebook & Instagram @kvartervaveriet