Use google translate

For information in your language – please use the Google translate button in the top right corner. It´s not perfect – but you can catch most of this information that way ☺.

 

Er tidning från Hökerum Fastigheter

DIN LÄGENHET

Nr 1 2019


Här kommer Hökerum Fastigheters första hyresgäst-tidning!

Vår ambition är att ständigt förbättra oss och vårt största mål är att du som hyresgäst hos oss ska trivas. Genom att årligen göra en hyresgästundersökning får vi reda på vad ni som bor hos oss tycker. Det är ett perfekt underlag att utgå från när vi jobbar med förbättringar. Undersökningen görs genom Aktiv Bo. Vi är tacksamma för att ni delat med er av era åsikter, det är viktigt för vårt framtida arbete. Längre fram i tidningen kommer du att få ta del av förra årets resultat.

Alla vi på Hökerum Fastigheter önskar er hyresgäster en fin vår!


Sponsring

Vi på Hökerum Fastigheter tycker att det är viktigt att engagera sig i samhället. Därför sponsrar vi varje år ett antal föreningar och event. Bland annat är vi sponsor för Ulricehamns Näringslivsgala och UT-milen, en löpartävling öppen för alla. Ulricehamn är känd som en fin vinterort och vi sponsrar flera klubbar som håller på med vinteridrott, tex UIF Skidor och Hockey samt SK Boge (slalom). Vi sponsrar även UIFK fotboll samt några andra fotbollsklubbar runtom i bygden samt Ulricehamns Orienteringsklubb, UOK.

Källsortering – för miljöns skull!

Vi källsorterar på vårt kontor och många av er som bor hos oss har möjlighet att källsortera i huset där man bor. Under året är vårt mål att ha källsortering överallt. Nu gäller det: vi vill också bli företaget som har de hyresgäster som är bäst på att slänga rätt. Hjälp oss! Både för den egna trivseln och miljöns skull ☺.

PS – sopor utanför avfallskärlen är riktigt godis för råttor och fiskmåsar. Låt dem leta mat någon annanstans än på din gård.

Mata fåglar

Det är absolut förbjudet att mata fåglar på balkonger, vid fönster eller på uteplatser, eftersom det medför sanitära olägenheter och skräpar ner.

Vårfix

Vi har för avsikt att sopa våra gårdar, parkeringsplatser och garage i april. Detta kommer bland annat medföra att bilar måste flyttas under ett par timmar under arbetets gång. Mer info kommer från oss när det närmar sig. Vi ställer även ut trädgårdsmöblerna i april.

Ditt Ansvar

Du som hyresgäst har ett ansvar för lägenheten du hyr, att den sköts och vårdas. Finns fel och brister som ni inte löser själv så gör ni en felanmälan på vår hemsida. Då kommer våra fastighetsvärdar och hjälper er. Egen skötsel gäller även balkonger/ uteplatser och egna trädgårdar.


Sammanställning Hyresgästundersökning

Vi vill börja med att ge ett stort tack, till er som svarade på enkätundersökningen som AktivBo genomförde under vår/sommar 2018.

Resultatet är jätteviktigt för oss, och vi ser gärna att ni har åsikter om ert boende, område och hur vi är som hyresvärd.

HF Sammanställning.jpg

De förbättringar vi gjort efter 2017 års undersökning böjar ge resultat i årets undersökning, och vi går glädjande nog åt rätt håll.

Vi har förändrat vår organisation för att tydliggöra våra olika ansvarsområden, nya interna rutiner kring informationshantering, ny hemsida samt förändrade rutiner vid felanmälan.

Men vi kan bättre!

Nedan är några av förbättringarna vi jobbar med under 2019.

 • Ta kunden på allvar – Här hamnar kommunikation och information. Lägga ut aktuell information på vår hemsida & Facebooksida, samt bättre lappa ut på informationstavlorna i trapphusen. Områdesträffar på samtliga områden 1 gång/år. Ny personalresurs och nya rutiner vid in/ut flyttning.

 • Trygghet – Fungerande och bra belysning i trapphus, källare, parkeringar, utemiljö.

 • Rent o snyggt – Bättre ordning på gräsklippning, häckar, buskar och övriga ytor. Bättre städning av trapphus och gemensamhetsytor.

 • Hjälp när det behövs – Vi skall återkoppla vid felanmälan inom max 3 dagar, samt bättre återkoppling när felanmälan är åtgärdad.

 • Förvaltningspolicy – Bättre soprum med möjlighet att agera miljömedvetet. Fortsätta med kontinuerligt underhåll på våra fastighetsbestånd.

I maj 2019 kommer vi återigen tillsammans med Branschindex AktivBo AB att utföra en hyresgästundersökning. De kommer att skicka ut underlag till hälften av våra hyresgäster. Ni är helt anonyma, och vi vet inte vem av er som får undersökningen eller inte. Vi är väldigt tacksamma om ni tar er tid att besvara enkäten så att vi kan bli bättre.


Var rädd om vattnet

Vi på Hökerum Fastigheter önskar att vi gemensamt skall värna om miljön. En del i detta är att tänka på hur vi använder kranvattnet, det är en gemensam resurs som är värd att värna om. Några få droppar blir snabbt till större volymer, en droppande kran eller toalett kan förbruka mycket vatten, det är därför viktigt att sådana fel anmäls snarast möjligt. Det är också en bra idé att undvika att ha kranvattnet rinnande tex vid tandborstning eller matlagning. Inför sommaren vill vi påminna om att det inte är tillåtet att fylla pooler och andra större volymer med kranvatten.

En friskare inomhusmiljö

Nu när vintern går mot sitt slut är det dags att kontrollera att era friskluftsventiler är öppna. Ventilerna är en viktig del av ventilationssystemet och hålls de stängda kan det skapa störningar i lägenheterna. Vid vädring stäng termostatventilerna på elementen så att ni inte vädrar ut värmen. Se gärna över era spisfläktar och kontrollera om det behövs nya filter, skulle det behövas är ni välkomna att meddela oss via serviceanmälan.

Sortergårdar

En annan del i vårt miljöarbete är förbättrade möjligheter till sopsortering. Många av våra hus har redan fått nya sortergårdar och vi kommer att fortsätta bygga fler under året. I Ulricehamn inleder vi ett gemensamt arbete med Suez för att se på möjligheten till fler fraktioner, vår förhoppning är att detta kommer resultera i bättre sorteringsmöjligheter på majoriteten av adresserna. Där det redan idag finns möjlighet till sortering hoppas vi att samtliga boende skall följa de sorteringsinstruktioner som finns uppsatta. Har man frågor så är ni välkomna att kontakta oss, vi är även tacksamma för förslag på vad som kan göras annorlunda.


Vad händer i våra hus

Ulricehamnsområdet

 • Garvaregränd ”arbetsförmedlingen” - Här har plåttaket nästan släppt all sin färg. Vi har beslutat att detta tak målas om.

 • Garvaregränd ”länsförsäkringar” - Vi kommer att tvätta hela huset, skrapa dålig färg och byta ut diverse dåliga brädor och måla om.

 • Jönköpingsvägen 22 - Vi kommer att byta ut alla fönster och alla dåliga plåtdetaljer samt måla om huset.

 • Glimmergatan - Förra året målade vi upp alla 22 carportar och i år målar vi om alla fönster och ytterdörrar samt diverse panel.

 • Lindängsvägen 27 - Teglet på ytterväggen kommer att sprutas med en speciell impregnering för att inte släppa igenom fukt.

 • Storgatan 30 B - Den del av taket som inte är utbytt av de tidigare ägarna kommer att bytas ut samt diverse plåtarbeten.

 • Fridhemsgatan 18 - Vi byter ut alla fönster och plåtdetaljer.

 • Vi kommer att fortsätta med vår takrengörning på våra fastigheter utanför Ulricehamn. (Obs gäller endast tegeltak.)

Jönköpingsområdet

 • Myrstadavägen i Tenhult - Här kommer vi att reparera ett tak som har ett läckage.

 • Myrstadavägen och Mickelsväg - Vi kommer att tvätta och impregnera tegeltaken.

 • Tormenåsgatan 15 - Tvätta och måla om det mossbelagda taket

 • Nygatan 4 - Inuti garaget har vi ett stort fastighetsskötarförråd som kommer att rivas för att frigöra mer parkeringsplatser.

 • Bågvägen 31 - Befintligt papptak är utslitet och kommer därför att läggas om.

Mer information och tider och vad det innebär för er hyresgäster kommer löpande.