Väveriet

hokerum_fastigheter-farg - kopia - kopia.jpg

VISION & VOLYMSTUDIE

En första skiss och volymstudie för att starta igång processen med att utveckla Kvarter Väveriet. En ny detaljplan för området
beräknas tas fram under 2018-2019, men arbetet fortsätter redan nu med att utveckla, förbättra och förfina det framtida Väveriet!

Följ processen på Facebook & Instagram @kvartervaveriet
Eller kontakta Hökerum Fastigheter på tel: 0321-278 40