HökerumFastighet-05675_Webb.jpg
 
hokerum_fastigheter-farg - kopia - kopia.jpg

Skötsel och Underhåll

Ansvar

Från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut har du ansvar för din lägenhet. Normalt slitage av exempelvis ålder kan åtgärdas av Hökerum Fastigheter, skicka in ett serviceärende för utvärdering av ärendet.

Hyresgästen ansvarar själv för byte av förbrukningsvaror så som tex. glödlampor, ljusrör, glimtändare, fläktfilter eller filter till frånluftsvärmepump. 

Fastighetsvärden besiktigar din lägenhet vid uppsägning. Du som har varit hyresgäst får åtgärda onormalt slitage eller betala kostnaden för återställande. Detta gäller även om du rökt i lägenheten.

Renovera och fixa själv

Kontakta alltid oss för att ta reda på vad som gäller innan du börjar renovera. Allt som du gör i din lägenhet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt, i annat fall kan du bli återställningsskyldig den dag du flyttar ut.

Brandvarnare

Hökerum Fastigheter tillhandahåller brandvarnare. Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri med jämna mellanrum. 

Persienner

Hyresvärden har inget underhållsansvar för persienner. Vill man få dem borttagna kan dock fastighetsvärden hjälpa till med detta.

Vårda din lägenhet

Frosta av kyl och frys regelbundet. Rengör spis, ugn och köksfläkt samt ev. filter. Rengör golvbrunnar så det inte blir stopp i avlopp och dålig lukt samt rensa vattenlås under tvättställ.

Ordning och reda

Släng dina sopor och ev. återvinning på anvisad plats. Tänk på att hålla rent och snyggt på egna samt allmänna ytor för allas trevnad.