HökerumFastighet-00872_Webb.jpg
 
hokerum_fastigheter-farg - kopia - kopia.jpg

Lägenheter hos oss

Hyra lägenhet

All vår uthyrning sker via bostadsregistret. Alla intresserade får skapa ett konto och anmäler sedan intresse på de lägenheter som kan tänkas vara aktuella. Blir det aktuellt så kontaktas ni för information om eventuell visning. Vi uppdaterar kontinuerligt bostadsregistret med våra lediga lägenheter. Bostadsregistret är enda vägen att söka en lägenhet hos Hökerum Fastigheter.

För mer info och registrering klicka här!

Uthyrningspolicy

Hökerum Fastigheter utför själva urvalet av sökande från Bostadsregistret. Vi utgår från vissa grundläggande krav och kriterier, som t ex betalningsförmåga och att lägenheten passar de sökande storleksmässigt.

Här kan ni läsa mer och ta del av hela vår Uthyrningspolicy, KLICKA HÄR.

Uppsägning

En uppsägning skall alltid göras skriftligen på ett av tre följande sätt:

  • Skriv ut och fyll i uppsägningsblanketten
  • Skicka kontraktet där du signerat ”Överenskommelse om avflyttning”
  • Skriva ett brev med dina uppgifter och uppsägningsdatum
  • Skicka till Norra Strandgatan 5A, 523 37 Ulricehamn

Obs! lämna alltid ett telefonnummer så vi kan nå dig. Din uppsägning skall vara oss tillhanda senast den sista kalenderdagen på månaden, 3 månader före avtalets slut. Notera om uppsägningen även gäller kontrakt på ev. bilplats eller förråd.

Efter uppsägning önskar vi att avflyttade hyresgäst visar lägenheten för de intressenter som erbjudits visning av Hökerum Fastigheter. Hökerum Fastigheter förmedlar kontaktinformation mellan parterna så att passade tid kan bokas. Har avflyttande hyresgäst ej möjlighet att hålla i visning kontakta då Hökerum Fastigheter eller nämn detta direkt vid uppsägning.

Utflyttning

Om inget annat har överenskommits ska du lämna lägenheten senast kl. 12 på avflyttningsdagen. Om det är en lördag, söndag eller helgdag sker utflyttning första vardagen därefter.

Före avflyttning skall besiktning av lägenheten utföras, den kommer jämföras med tidigare protokoll. Eventuella skador som kan ha uppstått under hyrestiden kommer debiteras avflyttande hyresgäst.

I den bekräftelse som skickats vid mottagandet av uppsägning finns information om vart man skall ringa för att boka en slutbesiktning, detta skall göras i god tid före avflyttning.

I samma kuvert finns en checklista för flyttstädning som skall vara genomförd och kontrolleras vid besiktning.

Om städningen eller annat ej är korrekt eller godkänt utfört kommer fastighetsvärden behöva genomföra en ombesiktning. Vid ombesiktning debiteras avflyttande hyresgäst 500 kr. Kan omstämning eller annan åtgärd inte utföras av avflyttande hyresgäst kommer denna debiteras kostnaden för att utföra arbetet som krävs för att få ett korrekt och godkänt besiktnings protokoll.

Nycklar återlämnas vid besiktning. För borttappade nycklar debiteras avflyttande hyresgäst för ev. ny cylinder samt nycklar.

Glöm inte att skicka en uppsägning på hushållselen till hyrestidens utgång till din elleverantör.

Inflyttning

Du kommer bli kontaktad av någon av våra fastighetsvärdar för att få en tid då ni kan mötas i lägenheten. På plats överlämnas nycklar och ev. allmänna utrymmen och förråd visas.

Du har rätt att tillträda bostaden klockan 12.00 inflyttningsdagen, vanligtvis den första dagen i månaden. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag kl. 12.00.

Hushållsel ingår vanligtvis inte i hyran (om inte kontraktet säger annat). Anmäl inflyttning i god tid. Du kan kontakta din elleverantör för mer information.

Glöm inte att anmäla din flytt till ditt försäkringsbolag. Har du ingen hemförsäkring rekommenderar vi alla att införskaffa det. Hemförsäkringen hjälper till vid oförutsedda händelser och skador som inbrott, brand, eller vattenskador. Har du ingen försäkring kan du personligen bli skyldig att ersätta de kostnader som uppstått i din lägenhet.

Tv

Våra fastigheter är inte utrustade med samma typ av antennutrustning, därmed är det svårt att ge specifika handhavanden. För att hitta tv-kanaler så skall ni i första hand söka efter både analoga samt digitala kanaler. 

Autogiro

Det är enklast att betala hyran via autogiro. Vill du att vi drar hyran via autogiro fyller du i vår blankett, och skickar den till oss . 

På förfallodagen dras beloppet direkt från ditt konto. Du behöver se till att det finns tillräckligt mycket pengar på kontot dagen innan förfallodagen. Om det saknas pengar helt eller delvis på ditt konto dras inte något alls. Då måste du betala in hyran på annat sätt. Du betalar hyran i förskott.